Şərtlərimiz

Atlant Gym İnternet-mağazasında sifarişin yerləşdirilməsi qaydaları və şərtləri

Atlant Gym İnternet-mağazasının şərtləriylə diqqətlə tanış olun! Atlant Gym İnternet-mağazasında alış-veriş edərkən, müştəri bütün aşağıda sadalanmış şərtlərlə razılaşır:

1. Atlant Gym İnternet-mağazası alınmış malın qaytarılması haqqında müştərinin xahişi ilə bir şərtlə razılaşa bilər ki, bu mal istifadədə olunmamış, istehlak xüsusiyyətləri, plomblar, fabrik yarlıkları və qablaşdırması, həmçinin, satılmış malla birlikdə müştəriyə verilmiş bütün maliyyə sənədləri saxlanmışdır. Bu halda mağaza müştəriyə inzibati və ya digər xərclərin örtülməsi üçün hesab-fakturanın təyin edilməsi hüququnu özündə saxlayır. Mübadilə, onun müştəriyə çatdırılması gününü nəzərə almadan, yeddi gün ərzində həyata keçirilir.

2. Əgər hər hansı səbəblərdən (əlaqə telefonu yanlış göstərilmiş və s.) alınmış sifariş 3 gün ərzində menecerlə təsdiq edilməmişdirsə, o ləğv edilir.

3. Malın alınması haqqında qəbzdə müştərinin imzasının anı mülkiyyət hüququnun keçididir.

4. Üçüncü şəxs üçün sifariş edilmiş və qabaqcadan ödənilmiş malın yanlış çatdırılmasının (o halda ki müştərinin istəyi ilə çatdırılma passport və ya digər şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin təqdimatı olmadan keçirilərsə) riskini müştəri aparır.

5. Əgər müştəri tərəfindən ünvan səhv göstərilmişdirsə, və bu səbəbə görə sifarişin çatdırılması qeyri-mümkün olmuşdursa, müştəri tez bir zamanda bu haqda xəbərdar edilir. Sifariş müştəri tərəfindən göstərilmiş yeni ünvan üzrə təkrar çatdırılmış ola bilər və bu halda bütün əlavə xərclər və çatdırılma müddətinin artmasının riski müştərinin məsuliyyətinə qalır.

6. İnternet-mağazası yalnız müştəri qarşısında məsuliyyət daşıyır.

7. Atlant Gym İnternet-mağazası üçüncü şəxslərin və dövlət orqanlarının hərəkətləri tərəfindən vurulmuş zərərlər üçün həmçinin qeyri-müəyyən zərərlər, alınmayan gəlir və müştərinin başqa öhdəliklərinin pozulması üçün məsuliyyət daşımır.

8. Atlant Gym İnternet-mağazası zəmanət verir ki, bütün çatdırılan mallar sağlamlığa hər hansı zərərli təsir göstərmir və istifadənin məsləhət görülmüş normalarına riayət etmə şərti ilə təhlükəsizdir.

9. Atlant Gym İnternet-mağazasının müştərilərlə qarşılıqlı münasibərinin şərtlərini və qaydalarını təsvir edən bu sənəd əlaqədar tərəflərin arasında istənilən başqa sənədlərdən üstündür.

10. Atlant Gym İnternet-mağazası qarşılıqlı razılıq əsasında mübahisələrin həllinə sədaqəti ifadə edir. Razılaşmaya nail olmadiqda mübahisə İnternet-mağazasının olduğu yeri üzrə məhkəmə tərəfindən həll edilir.