Brutal Nutrition

Brutal Nutrition

Bu markanın BRUTAL Məhsulları təsadüfən Brutal adını almadı, onlar peşəkarların ən yüksək tələblərinə cavab verirlər və, öz xüsusi düsturlarının sayəsində, xüsusi güclə və effektivliklə fərqlənirlər. Brutal Muscle ON – konsentratın ən yaxşı kombinasiyası və qlyutaminlə, BCAA-la və peptidlərlə zərdab proteininin izolyatıdır, Brutal N.O.V.A.– ultraqüvvətli məşqdən qabaq kompleksdir, Brutal Cre-ATP - bu gün üçün ən effektiv kreatinov düsturlardan biridir, Brutal Blade - yeni nəsilin ən güclü piy yandırıcıısıdır.

Bu kateqoriyada məhsul yoxdur