Bizimlə əlaqə

Siz aşağıdakı formanı doldurub öz bizə öz müraciətinizi göndərə bilərsiniz.

Hörmətli alıcılar!

Öz sualınızı verməzdən əvvəl, Yardım bölməsinə diqqəti yetirin. Orada artıq Sizin probleminizin həlli üzrə tam informasiyanın olması mümkündür.

Həmçinin, Siz +994 12 496 41 47 və ya +994 50 250 08 81  telefon nömrələrinə zəng edib, sualınızı şifahi verə bilərsiniz.

Şəxsi məlumat

Bildiriş